Yazım Hizmetleri

Ödev Tez Yazımı Hizmetleri

Tüm akademik yazım ihtiyaçlarınızda yanınızdayız

Her konuda tez, proje, istatistik analiz gibi akademik ve bilimsel danışmanlık ihtiyaçlarınız için bizden destek alabilirsiniz.

Akademik danışmanlık hizmetimizle tanıştığınızda tez hazırlama, proje hazırlama, istatistik analiz gibi konular için sorun yaşamanıza gerek olmadığını göreceksiniz.. Acil tez yazım merkezi olarak çalışmaları sıfırdan başlayarak hazırlayabilmekte ve size her aşamasında danışmanlık yapabilmekteyiz..

Akademik danışmanlık hizmetimizle konular sayfasındaki alanlarda akademik tecrübe sahibi danışmanlardan destek alma imkanı bulabilirsiniz.

Konular linkinde belirttiğimiz başlıklar altında yüksek lisans tezi hazırlama, doktora tezi, MBA tezi, bitirme projesi hazırlama, master tezleri, istatistik analiz, ödev hazırlama, sunum hazırlama, araştırma raporu, makale hazırlama, kitap özetleri, essay hazırlama, literatür taraması, assignment hazırlama, staj raporu hazırlama, spss analizi, proje ödevleri, proje danışmanlık, performans ödevleri, literatür taraması, istatiksel veri analizi, c++ projeleri, bitirme tezi yazımı, bitirme ödevi hazırlanması, anket tasarımı gibi çok geniş bir yelpazede yazım ihtiyaçlarınız için bize çekinmeden başvurabilirsiniz.

Her türden yazım hizmeti, literatür kaynak tarama, tez danışmanlık hizmetlerini, hızlı ve zamanında kalite standartlarından ödün vermeden tamamlıyoruz. Proje ödevi, performans ödevi, essay, makale, tez gibi akademik yazıların hazırlanması ders ödevlerinin yapılması gibi ya da websitesi hazırlama, bilgisayar programlama dillerinde ödev ve projelerin hazırlanması, iş araştırma ve raporları hazırlayabiliriz.

Başlıca Hizmetlerimiz: Akademik yazıların hazırlanması, kaynak bulunması ve çevrilmesi, essay, proje ödevleri, performans ödevleri, ,üniversite ders ödevleri, lisansüstü tez danışmanlık araştırma literatür tarama hizmetleri, doktora tezi danışmanlık, istatistik ve analizlerin yapılması, master ve doktora tezleri, tıp tezleri analizi, spss analizleri, anket hazırlama çalışması, Assignment, essay  yazımı, web geliştirme, websitesi hazırlama, bilgisayar programlama ödevleri, yazılım projeleri hazırlama, makale yazımı, powerpoint sunum, finansal istatistik ekonometrik rapor hazırlama konularında yardımcı olabiliriz.

Hizmetlerimiz dahilinde yaptığımız diğer çalışmalar ise şöyledir; Yapmış olduğunuz çalışmaların doğrultusunda, ihtiyaç duyulan noktalarda literatür taramaları ve bu taramalardan elde edilen verilerin uygunluğunun denetlenmesi ve kullanılması, tezleriniz üzerindeki eksikliklerin giderilmesi akademik anlamda katkıların sağlanması. Yapılmış ve çalışması bitmiş anketlerin üzerinden veriler alınarak bu alınan verilerin akabinde uygun programlar kullanılması yöntemi ile analizlerinin yapılması ve sonuçlandırılması. Yapılan her türlü bilimsel çalışmanın en uygun teknikler ve sistemler kullanılarak doğru çalışmalar sonucunda analizlerin sonuçlandırılması. (Varyans Analizi, Tanımlayıcı İstatistikler, Kolmogorov-Simirnov (K-S) Testleri, Kruskal Wallis H Testleri, Ki-Kare Testleri Çapraz Tablolar, Frienman Testleri, Faktör Analizleri, Diskriminant Analizleri, Lojistik Regresyon Analizi, Güvenilirlik analizi, Mann Whitney-U Testleri, Basit Regresyon Analizi, Çoklu Regresyon, Korelasyon Analizi) alanlarındaki çalışmalar. Verilerin analizlerinin sonunda elde edilen bulgular gerekli tablolar kullanılarak grafik göstergeler ve uygun materyaller kullanılmak üzere ilgili raporlar düzenlenmesi. Tez yazım sistemi ve yök kılavuz kurallarına uygun olarak çalışmaların sonlandırılması.  SPSS ile e-views İstatistik paket programlar kullanılarak bilgisayar ortamında istatistik değerlendirilmelerin yapılması.

 Burada sayamadığımız farklı bir çalışmanız varsa lütfen bizimle irtibata geçerek projenizin yapılabilirliğini ve şartlarını öğrenin!

Burada saydığımız tüm hizmetleri yabancı dil mezunu danışmanlar istediğiniz dilde hazırlayabilir. Ayrıca farklı dillerdeki akademik çalışmaların çevirileri yapılabilmektedir.