Yazım Hizmetleri

Ödev Tez Yazımı Hizmetleri

Tüm yazım ihtiyacınızda yanınızdayız

Her konuda ödev, tez, proje, istatistik, analiz gibi akademik ve bilimsel danışmanlık ihtiyaçlarınız için bizden ücretli hizmet isteyebilirsiniz.

Akademik danışmanlık hizmetimizle tanıştığınızda ödev-tez-araştırma, staj raporu vb konular için sorun yaşamanıza gerek olmadığını göreceksiniz.. Uzman yazım merkezi olarak uzman kadro ile çalışmaları sıfırdan başlayarak hazırlayabilmekte ve size her aşamasında danışmanlık yapabilmekteyiz..

Akademik danışmanlık hizmetimizle yaklaşık 170 ten fazla konuda ve 350 den fazla akademik kariyerli kadromuz tarafından profesyonel şekilde taleplerinizi karşılamaktayız.

Konular linkinde belirttiğimiz başlıklar altında ödev hazırlama, yüksek lisans tezleri, doktora tezi, MBA tezi, bitirme projesi, master tezleri, istatistik analiz, sunum hazırlama, araştırma raporu, makale hazırlama, kitap özetleri, deneme yazımı, essay hazırlama, literatür taraması, assignment hazırlama, staj raporu hazırlama, spss analizi, proje ödevleri, proje danışmanlık, performans ödevleri, literatür taraması, istatiksel veri analizi, c++ projeleri, bitirme tezi yazımı, bitirme ödevi hazırlanması, anket tasarımı gibi çok geniş bir yelpazede yazım ihtiyaçlarınız için bize çekinmeden başvurabilirsiniz. Yazım hizmetlerimiz kesinlikle yüzde yüz orijinaldir ve kaynaklar haricinde başka yerden alıntı yapılmaz.

Her türden yazım hizmeti, literatür kaynak tarama, tez danışmanlık hizmetlerini, hızlı ve zamanında kalite standartlarından ödün vermeden tamamlıyoruz. Proje ödevi, performans ödevi, essay, makale, tez gibi akademik yazıların hazırlanması ders ödevlerinin yapılması gibi ya da websitesi hazırlama, bilgisayar programlama dillerinde ödev ve projelerin hazırlanması, iş araştırma ve raporları hazırlayabiliriz.

Başlıca Hizmetlerimiz: Akademik yazıların hazırlanması, kaynak bulunması ve çevrilmesi, essay, proje ödevleri, performans ödevleri, ,üniversite ders ödevleri, lisans ve lisansüstü tez danışmanlık araştırma literatür tarama hizmetleri, doktora tezi danışmanlık, istatistik ve analizlerin yapılması, master ve doktora tezleri, tıp tezleri analizi, spss analizleri, anket hazırlama çalışması, Assignment, essay  yazımı, web geliştirme, websitesi hazırlama, bilgisayar programlama ödevleri, yazılım projeleri hazırlama, makale yazımı, powerpoint sunum, finansal istatistik ekonometrik rapor hazırlama konularında yardımcı olabiliriz.

Hizmetlerimiz dahilinde yaptığımız diğer çalışmalar ise şöyledir; Yapmış olduğunuz çalışmaların doğrultusunda, ihtiyaç duyulan noktalarda literatür taramaları ve bu taramalardan elde edilen verilerin uygunluğunun denetlenmesi ve kullanılması, tezleriniz üzerindeki eksikliklerin giderilmesi akademik anlamda katkıların sağlanması. Yapılmış ve çalışması bitmiş anketlerin üzerinden veriler alınarak bu alınan verilerin akabinde uygun programlar kullanılması yöntemi ile analizlerinin yapılması ve sonuçlandırılması. Yapılan her türlü bilimsel çalışmanın en uygun teknikler ve sistemler kullanılarak doğru çalışmalar sonucunda analizlerin sonuçlandırılması. (Varyans Analizi, Tanımlayıcı İstatistikler, Kolmogorov-Simirnov (K-S) Testleri, Kruskal Wallis H Testleri, Ki-Kare Testleri Çapraz Tablolar, Frienman Testleri, Faktör Analizleri, Diskriminant Analizleri, Lojistik Regresyon Analizi, Güvenilirlik analizi, Mann Whitney-U Testleri, Basit Regresyon Analizi, Çoklu Regresyon, Korelasyon Analizi) alanlarındaki çalışmalar. Verilerin analizlerinin sonunda elde edilen bulgular gerekli tablolar kullanılarak grafik göstergeler ve uygun materyaller kullanılmak üzere ilgili raporlar düzenlenmesi. Tez yazım sistemi ve yök kılavuz kurallarına uygun olarak çalışmaların sonlandırılması.  SPSS ile e-views İstatistik paket programlar kullanılarak bilgisayar ortamında istatistik değerlendirilmelerin yapılması.

 Burada sayamadığımız farklı bir çalışmanız varsa lütfen bizimle irtibata geçerek projenizin yapılabilirliğini ve şartlarını öğrenin!

Burada saydığımız tüm hizmetleri yabancı dil mezunu kadromuzla istediğiniz dilde hazırlayabiliriz. Ayrıca farklı dillerdeki akademik çalışmaların çevirilerini yapabiliriz.